Propagowanie idei wolontariatu to jedno z głównych zadań realizowanych  przez Ochotnicze Hufce Pracy. W związku z przypadającym na miesiąc kwiecień Dniem Ludzi Bezdomnych wschowski Hufiec Pracy wraz z I Zespołem Szkół im Stanisława Staszica  we Wschowie zainicjował akcję zbiórki darów rzeczowych na rzecz osób bezdomnych. 

Celem akcji jest uwrażliwienie młodzieży na los drugiego człowieka oraz okazanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach zajęć wychowawczych propagujących inicjatywę „Bezdomny nie jest obcy” młodzież zapoznała się z przyczynami i konsekwencjami z jakimi na co dzień borykają się ludzie będący   w kryzysie bezdomności.

Młodzież stanęła na wysokości zadania i zdała egzamin z empatii.  Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Wszystkie zebrane dary  zostały przekazane przez opiekunów akcji  i przedstawicieli młodzieży zaangażowanej w działania Wspólnocie Zakonnej Wschowskiego Konwentu Franciszkanów, która od wielu lat zajmuje się pomocą najbardziej potrzebującym.

Autor: 4-9 Hufiec Pracy Wschowa