Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego znajduje się na szkolnej tablicy informacyjnej. Zdający przychodzą 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Powered By EmbedPress