W ramach realizacji projektu „Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim” uczniowie I Zespołu Szkół wzięli udział w zajęciach terenowo-laboratoryjnych, poświęconych problemom jakości powietrza w naszym mieście. Celem tych zajęć było określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz zaznajomienie się z metodami bioindykacji przy użyciu skali porostowej.
Zajęcia były podzielone na trzy części. Pierwsza część teoretyczna miała na celu przygotowanie uczniów do zajęć w terenie poprzez przekazanie im wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza i metod ich pomiaru. Druga część obejmowała praktyczne obserwacje w terenie, gdzie uczniowie dokonywali pomiarów i obserwacji w otoczeniu szkoły. Trzecia część to zajęcia laboratoryjne, podczas których uczniowie analizowali zebrane dane i próbki przy użyciu specjalistycznego sprzętu do badania jakości powietrza.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.