Uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie uczestniczyli w zajęciach terenowo-laboratoryjnych „Gleba jako środowisko życia”. Podczas tych zajęć poznali metodykę badań gleby oraz jej najważniejsze cechy, takie jak skład granulometryczny i właściwości fizykochemiczne. Poza tym uczniowie zapoznali się z różnorodnością fauny glebowej, będąc świadomymi, że gleba stanowi środowisko życia.

Działania zostały zrealizowane w ramach projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Wschowskim”, który otrzymał wsparcie finansowe
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.