W dniach 21-23 kwietnia na obiektach strzelnicy LOK w Olsztynie odbyły się  zawody sportowo-obronne, w których wzięły udział reprezentacje zarządów wojewódzkich LOK z całego kraju.

Uczestnicy rywalizowali w strzelaniu, rzucie granatem i marszobiegu bojowym.Nasi zawodnicy zajęli: dziewczęta- 7, chłopcy- 9 miejsce.

R.R.