sdr

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego to w I Zespole Szkół we Wschowie jednocześnie pierwszy dzień staży zagranicznych, które we Wschowie rozpoczynają uczniowie partnerskiej szkoły Peter-Paul-Cahensly Schule z Limburga. Praktyka odbywa się w ramach Programu Erasmus+ w Sektorze Szkolenia i kształcenie zawodowe i jest możliwa dzięki wieloletniej współpracy obu szkół partnerskich. Siedmioro niemieckich praktykantów to uczniowie klasy gimnazjum zawodowego o profilu budowa maszyn. Praktyka potrwa dwa tygodnie i dzięki dobrej współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami, odbywa się w firmach: DOBROWOLSKI Sp. z o.o., PRO-TECH Sp. z o.o. oraz PONAR REMO Sp. z o.o. Razem z praktykantami „Staszic” gości pana Sebastiana Wendt – opiekuna praktykantów i koordynatora ds. współpracy Polsko-Niemieckiej w PPC-Schule w Limburgu.

Już w niedzielę 10 września w ramach Programu Erasmus + grupa dziesięciu uczniów i dwoje opiekunów I Zespołu Szkół we Wschowie wyjedzie również na dwutygodniowy staż zagraniczny do firm w Limburgu. Są to uczniowie pięciu kierunków: technik ekonomista, technik spedytor, technik informatyk, technik elektryk i technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy zostaną przyjęci na praktykę przez pięć firm w Limburgu. Celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, doskonalenie słownictwa w języku obcym, poznanie kultury kraju sąsiada oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji.

Dofinansowanie projektu staży z Programu Erasmus+ w Sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe wynosi 18 122,00 Euro.