Staże wakacyjne, praktyki zawodowe, wykłady prowadzone przez wykładowców Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, konferencje naukowe, sympozja, seminaria, zajęcia laboratoryjne, warsztaty– między innymi takie działania obejmuje porozumienie, które w ramach programu „Cyfrowa Przyszłość Miedzi” w środę 19 kwietnia 2023 r. podpisało KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji z I Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

Porozumienie w imieniu KGHM podpisał Adam Bugajczuk zastępca Dyrektora Oddziału COPI, a z ramienia szkoły Dyrektor Piotr Wieland.

Celem współpracy jest wsparcie kształcenia zawodowego uczniów kierunku technik informatyk. Otwiera ona przed naszą młodzieżą szansę na praktyczną naukę zawodu, korzystanie z wiedzy i umiejętności ekspertów oraz poznanie nowych rozwiązań i technologii stosowanych w branży IT. Zawarte porozumienie i nawiązanie współpracy zaowocuje w przyszłości świetnie przygotowanymi absolwentami naszej szkoły, gotowymi do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej