Dzisiaj w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie  miało miejsce uroczyste  otwarcie ekopracowni w ramach realizacji projektu „Ochrona Środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji ekologicznej społeczności Powiatu Wschowskiego, koncentrując się na ochronie środowiska, gospodarce wodnej
 i zrównoważonym rozwoju. Utworzenie ekopracowni stanowi istotny krok w tym procesie. Ekopracownia to miejsce, w którym uczniowie będą mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ochrony środowiska, co zaowocuje konkretnymi działaniami na rzecz środowiska lokalnego.
Nowa sala dydaktyczna zapewni młodzieży  możliwość lepszego zrozumienia tematów związanych
z ekologią oraz procesów zachodzących w przyrodzie. Ponadto, zakup pomocy dydaktycznych
i specjalistycznego sprzętu, takiego jak mikroskopy, zestawy do badań powietrza, wód i gleby, sprzęt laboratoryjny, umożliwi prowadzenie praktycznych doświadczeń, co jeszcze bardziej uatrakcyjni proces nauczania i uczenia się.