11 października 2023 r. odbyło się spotkanie poświęcone realizacji programu  KGHM Polska Miedź S.A. pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.
W uroczystości wzięli udział Pani Marzena Machałek, Wiceminister Edukacji i Nauki, Pan Marek Makuch, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pani Joanna Sikorska, Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników, Pan Marek Wachnik, Kierownik Wydziału Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy, dyrektorzy szkół Zagłębia Miedziowego oraz Pan Piotr Wieland jako jedyny dyrektor z województwa lubuskiego. Projekt „Kompetentni w branży” zakłada ścisłą współpracę na linii szkoła – KGHM, co pozwoli na edukację zgodną z realnymi wymaganiami biznesu.
Z warsztatów, szkoleń, praktyk, prelekcji tym razem będą mogli skorzystać uczniowie Technikum Elektrycznego.
Mamy nadzieję, że udział w tym programie pozwoli im nabyć umiejętności praktyczne, a tym samym ułatwi wejście na rynek pracy.