Konkurs plastyczny w formie plakatu
/technika dowolna/
pod hasłem : 
„ Nie daj szansy AIDS ”

Cel Konkursu:

  1. Upowszechnienie wiedzy o AIDS, HIV i profilaktyce uzależnień

Organizator:

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli

Gmina Nowa Sól – Miasto, Wydział Spraw Społecznych

 Konkurs organizowany jest w etapach

– etap rejonowy do dnia 20.11.2023 ( ostateczny termin dostarczenia prac do

PCK Nowa Sól ul. Kasprowicza 12)

Plakaty proszę przynieść do klasy 56.