Jest nam bardzo miło poinformować, że po raz trzeci nasza szkoła będzie realizowała rządowy program, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa.W ramach „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 biblioteka otrzymała dotację o łącznej wysokości 5 tys. złotych. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone  na uzupełnienie księgozbioru w lektury szkolne oraz na zakup literatury, zgodnie z preferencjami naszych czytelników, a także na zakup kanapy do wypożyczalni.  Podjęte zostaną również działania, które zgodnie z założeniem Programu będą promować
i wspierać rozwój czytelnictwa oraz wzmacniać aktywność czytelniczą naszych  uczniów.