W środę, 15 czerwca, w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim” odbyła się gra edukacyjna „Abilities Games”. Przy rozmieszczonych na terenie szkoły stanowiskach podzieleni na grupy uczniowie wykonywali zadania sprawdzające ich wiedzę, umiejętności i kompetencje. Liczyły się przede wszystkim praca zespołowa i zaangażowanie czyli umiejętności kluczowe we współczesnym świecie.

Połączenie edukacji z zabawą po raz kolejny okazało się strzałem w przysłowiową dziesiątkę, co podkreślali wszyscy uczestnicy wydarzenia.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci kart upominkowych uprawniających do zakupów na jednym z portali internetowych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.