W auli I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszonych dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi z powiatowych placówek oświatowych przywitał Dyrektor I Zespołu Szkół Piotr Wieland oraz Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. Gospodarz uroczystości  Piotr Wieland wyraził podziękowania wszystkim pracownikom  za trud i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz szkoły. Na ręce Starosty Wschowskiego złożył także podziękowania za otrzymane wsparcie i dotychczasową współpracę  
z samorządem powiatowym. Następnie zabrał głos Starosta Wschowski Andrzej Bielawski i złożył podziękowania dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych oraz podsumował zakres udzielonego wsparcia przez samorząd powiatowy w obecnej kadencji. Po wręczeniu nagród Starosty Wschowskiego oraz nagród Dyrektorów Szkół nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II TSŻ i II b BSIS pod kierunkiem pani Ewy Barylskiej i Honoraty Depy. Na zakończenie wszyscy goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli klas technikum żywienia i usług gastronomicznych. O oprawę dźwiękową zadbał pan Krzysztof Rękoś, a dekoracje przygotowała pani Paulina Bajończak.