Grupa uczniów  IV klasy technikum elektrycznego naszej szkoły ukończyła realizowany w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim” kurs na uprawnienia elektryczne 1kV, E (eksploatacja). Uzyskane uprawnienia są niezbędne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.