Dnia 27 kwietnia 2022 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie”, w kategorii fryzjer.
Podstawowym zadaniem tegorocznych konkursowiczów  było stworzenie „EKO FRYZURY”.

Po niezwykle ciekawej rywalizacji, zwycięzcą konkursu na etapie wojewódzkim został uczestnik 4-9 Hufca Pracy Eryk Kamiński. Eryk jest uczniem III klasy Branżowej szkoły I stopnia            w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica. Swoje umiejętności zawodowe Eryk Kamiński rozwija pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu – Pana Patryka Grzybowskiego, właściciela  Salonu Fryzjerskiego  Image-Wella we Wschowie przy ul. Targowej.

               Formuła konkursu jest podsumowaniem wkładu pracy nauczycieli, wychowawców
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jest również sprawdzianem pozwalającym ocenić efekty przygotowania zawodowego przez grono niezależnych ekspertów.

Konkurs to także możliwość weryfikacji wiedzy i umiejętności przed zbliżającymi się zewnętrznymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. W trakcie zmagań konkursowych Eryk wykazał się umiejętnościami praktycznymi połączonymi z niezwykłą wyobraźnią, wiedzą z zakresu prawa pracy oraz przestrzegania przepisów BHP.

Finał konkursu „Sprawny w zawodzie” na etapie centralnym odbędzie się w Centrum Kształcenia  i Wychowania OHP w Gołdapi, w terminie 09 – 12 maja 2022 roku. Życzymy Erykowi żeby i tym razem jego umiejętności zostały docenione.

Ochotnicze Hufce Pracy to obecnie instytucja, która realizując nałożone na nią zadania ustawowe, przywiązuje szczególną uwagę do podnoszenia poziomu kształcenia w zakresie przygotowania zawodowego swoich uczestników.  W nie pamięć należy odłożyć czasy gdy Hufce Pracy kojarzone były z tzw. „trudną młodzieżą”. Dzisiejsze hufce to nowoczesne jednostki wspomagające szkołę na polu wychowania i kształcenia zawodowego.

Wschowski Ochotniczy Hufiec Pracy, należy do grona najprężniej funkcjonujących jednostek w województwie lubuskim. Długoletnia współpraca z I Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica, owocuje sukcesami uczniów na polu edukacyjnym i zawodowym uczestników.

Autor: 4-9 Hufiec Pracy Wschowa