HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – MAJ 2022 r.

Godziny przyjścia na egzamin:
– egzaminy rozpoczynające się o godzinie 9.00 – obecność 8.15.
( sala gimnastyczna, klasa IV TE – godzina 8.00 )
– egzaminy rozpoczynające się o godzinie 14.00 – obecność 13.15.

04.05.2022 r. – język polski PP
godzina 9.00

klasasala  
IV TE
absolwenci technikum
sala gimnastyczna
IV TSIsala gimnastyczna  
IV TŻiUGAula  
III LO89  
IV TEL54  
IV TI
(1 osoba)
63  
IV TŻiUG
(1 osoba)
62

05.05.2022 r. – matematyka PP
godzina 9.00

klasasala  
IV TE
absolwenci technikum
Sala gimnastyczna
IV TSISala gimnastyczna  
IV TŻiUGAula  
III LO
absolwenci LO
89
IV TELSala 54  
IV TI
(1 osoba)
63  
IV TŻiUG
(1 osoba)
62

05.05.2022 r. – historia muzyki PR
godzina 14.00, sala 90

06.05.2022 r. – język angielski PP
            godzina 9.00          

klasasala  
IV TE
(11 osób)

62
IV TE
(12 osób)
88
IV TE
( 5 osób)
absolwenci technikum
85
IV TSI
( 16 osób)
54
IV TSI
(12 osób)
93
IV TEL55  
IV TŻiUG  aula
IV TI
(1 osoba)
52  
IV TŻiUG
(1 osoba)
60
III LO

89

06.05.2022 r. – język niemiecki PP
                   godzina 14.00, sala 90

09.05.2022 r. – język angielski PR
godzina 9.00

klasasala  
IV TSI

54
IV TE
absolwenci
88
IV TŻiUG55  
III LO
IV TEL
89
IV TI
(1 osoba)
czytelnia

10.05.2022 r. – język polski PR
godzina 9.00

 liczba zdającychsala  
11 osób – technikum
7 osób –  liceum
89  
1 osoba – technikum90  

11.05.2022 r. – matematyka PR
godzina 9.00

liczba zdającychsala  
21 osób – technikum
(IV TSI, IV TE)
89  
11 osób – technikum
6 osób – liceum
(IV TEL, III LO)
aula  

12.05.2022 r. – biologia PR
godzina 9.00

liczba zdającychsala  
9 osób – technikum
1 osoba – liceum
89  
1 osoba – technikum90  

13.05.2022 r. – wiedza o społeczeństwie PR
godzina 9.00, sala 90

16.05.2022 r. – chemia PR
godzina 9.00, sala 89

17.05.2022 r. – historia PR
godzina 9.00, sala 89

18.05.2022 r. – geografia PR
godzina 9.00

liczba zdającychsala  
26 osób – technikum
(IV TE)
89  
4 osoby – liceum 12 osób -technikum ( IV TŻiUG, IV TSI)aula  

19.05.2022 r. – fizyka PR
godzina 9.00, sala 89

19.05.2022 r. – historia sztuki PR
godzina 14.00, sala90

20.05.2022 r. –informatyka PR
godzina 9.00, sala 28