W dniu 5 lipca 2022 r. zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości  w godzinach 12.00 – 15.00 do sekretariatu szkoły.