Uczniowie szkoły branżowej oraz technikum w I Zespole Szkół we Wschowie uczestniczyli w zajęciach w ramach akcji „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Zajęcia przeprowadzone przez  pracownice Urzędu Skarbowego we Wschowie są działaniem profilaktycznym, które ma uświadomić młodym ludziom konsekwencje prawne i życiowe związane z uprawianiem hazardu.

Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier hazardowych wśród dzieci  
i młodzieży.

Akcję honorowym patronatem objął Minister Edukacji i Nauki.