Mimo pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń, rozpoczęło się kolejne szkolenie dla uczniów w ramach realizowanego w naszej szkole  projektu „Modernizacja Kształcenia  Zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Tym razem podnosić swoje umiejętności będzie młodzież technikum informatycznego. Podczas zajęć Cisco CCNA R&S 2- Routing and Switching Essentials  uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu konfiguracji protokołów routingu RIPv1, RIPng, OSPF oraz wdrażania wirtualnych sieci LAN.

 Kurs przeprowadzony  będzie przy współpracy z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Właśnie ta lubuska uczelnia odpowiedzialna jest za merytoryczną jego część. Oczywiście ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną kurs realizowany będzie  w formie zdalnej.