Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy coraz większej grupy przedsiębiorców. W związku z tym wiedza z zakresu obsługi kas fiskalnych staje się niezbędną dla coraz szerszego grona osób, których działalność związana jest z handlem i usługami.Jako szkoła staramy się jak najlepiej reagować na potrzeby rynku pracy i oferować naszym uczniom możliwość zdobycia kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Dlatego też w dniach 9 i 10 czerwca  grupa 16 uczniów naszej szkoły wzięła udział w kursie obsługi kasy fiskalnej w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”

Podczas zajęć, które obejmowały część teoretyczną i praktyczną poznali przepisy prawne dotyczące zakupu, rejestrowania i użytkowania kasy fiskalnej, nauczyli się programować kasę, nadawać nazwę podmiotu – sprzedawcy, wprowadzać nazwy towarów i usług, udzielać rabatów, dokonywać sprzedaży i drukować paragony oraz raporty dzienne i miesięczne.

Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zdali bez najmniejszego problemu. Otrzymali także certyfikaty potwierdzające nabytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności praktyczne. Zaświadczenia te z pewnością będą wykorzystane podczas tworzenia CV.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.