Dzień 21 lutego ustanowiono Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Z tej okazji w „ Staszicu” polonistki Pani Honorata Depa i Pani Ewa Barylska przeprowadziły na lekcjach języka polskiego w klasach branżowych, technikum i liceum zabawy językowe: „Potyczki z polszczyzną” przygotowane przez członków zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego ( pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego). Uczniowie chętnie wzięli udział w rozmowie na temat potrzeby ochrony różnorodności językowej, poznali genezę tego święta, obejrzeli filmy związane z kampanią społeczno-edukacyjną „ Ojczysty-dodaj do ulubionych” oraz „ Język polski jest ą-ę”. Jednak najwięcej emocji towarzyszyło młodzieży podczas rozwiązywania zadań z językoznawstwa i z wiedzy teoretycznoliterackiej w grze na Kahoot. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pozytywnymi ocenami z języka polskiego. Wszyscy uczniowie wyrazili zadowolenie z przebiegu lekcji, ponieważ dobrze się bawili, wiele się nauczyli i przypomnieli sobie jak ważny jest szacunek do języka ojczystego.