Dnia 12.12.2022r. odbyły  się spotkania młodzieży  z Mobilnym  Centrum Informacji Zawodowej  z Zielonej Góry. W I Zespole Szkół  gościliśmy  doradców zawodowych: panią Karimę Krupską i  panią Sandrę Gąsecką oraz pośrednika pracy panią Agatę Frankiewicz.W spotkaniu wzięły udział klasy: II Liceum Ogólnokształcące, III Technikum Spedycyjne, III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  i III Technikum Informatyczne.

       W czasie spotkania młodzież zapoznała się z realiami współczesnego rynku pracy  oraz poznała tajniki zarządzania czasem i własną osobą. Uczniowie określali  cele i wartości. Prezentowali swoje plany na przyszłość i  etapy realizacji zamierzonych celów. Zwracali uwagę na bariery i przeszkody w ich osiągnięciu. Rozpatrywali realizację celów w oparciu o płaszczyzny: środowisko, zachowanie, umiejętności, przekonania i wartości, tożsamość i misja. Wykonywali ćwiczenia dotyczące drabiny kariery i ćwiczenia oparte na zasadzie Eisenhowera. Zajęcia dały możliwość wzbogacenia wiedzy i umiejętności oraz wykazania się kreatywnością. Młodzi ludzie uświadomili sobie jak ważne jest w życiu człowieka określenie priorytetów. Uczniowie mogli osobiście porozmawiać ze specjalistami  oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących planowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Głównym celem spotkania było zwiększenie szans naszych uczniów na pomyślne wejście na rynek pracy.

Doradca zawodowy
Beata Galusik