dav

W I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie stawia się na pozyskanie nowoczesnych technologii do nauki.

W czerwcu do pracowni informatycznej zakupiono trzynaście nowoczesnych stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z monitorami. Zakup został sfinansowany ze środków programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego  w Powiecie Wschowskim”. Od września uczniowie Staszica będą doskonalić swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną na przedmiotach informatycznych przy nowych zestawach komputerowych.

To już kolejne doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt w kończącym się roku szkolnym. W I półroczu szkoła pozyskała urządzenia multimedialne z programu rządowego „Aktywna Tablica” o wartości ponad 50 tysięcy złotych oraz doposażenie pracowni gastronomicznej z programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego  w Powiecie Wschowskim”.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.