Uczniowie klas mundurowych I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie uczestniczyli w odsłonięcie Pomnika 55 Pułku Piechoty na terenie jednostki 4. Pułku Przeciwlotniczego w garnizonie Leszno.Pomnik w pierwotnej wersji stanął w 1928 roku, 1940 roku zniszczyli go Niemcy. Upamiętniał żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, wcześniej 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, którzy polegli w czasie walk z Rosją Bolszewicką w 1919 i 1920 roku. Na koniec uroczystości uczniowie wraz z dyrektorem Piotrem Wielandem wykonali pamiątkowe zdjęcia z dowódcą 11 lubuskiej kawalerii pancernej gen. Piotrem Trytkiem oraz płk Adamem Luzyńczykiem – dowódcą jednostki patronackiej z Czerwieńska.