Kolejna grupa uczniów i nauczycieli I Zespołu Szkól we Wschowie zakończyła staż zawodowy realizowany w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”.  Była to okazja do poznania realnych warunków pracy w wybranym przez siebie zawodzie oraz zdobycia doświadczenia i kontaktów mogących zaowocować w przyszłości.

Staże realizowane były w lubuskich, lokalnych firmach takich jak:  PNZ WÓJCIK Sp. z o.o., Restauracja Fin de Siecle, Restauracja Wschowianka, Elektromax, PIGTAR Sp. z o.o., MASAN, F.H.ILSCY, Biuro Rachunkowe E. Smolicz, Zakład Mechaniczny M. Suchora, Knajpka „ u Lipowego”, Restauracja Sławianka, MALTAP  Piotr Chodorowski, ESAP  Tomasz Myszka, EL-TIM, Grape Town Hotel w Zielonej Górze, Zamek Królewski we Wschowie, Zakład Mechaniczny M. Rusin.

            Po przepracowaniu 150 godzin przewidzianych w programie stażu uczestnicy otrzymali wynagrodzenie w kwocie 1500 zł brutto oraz zwrot ewentualnych kosztów dojazdu do pracodawcy.

Partnerem w   realizacji tego zadania jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą we Wschowie.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.