dav

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał uczniom i nauczycielom I Zespołu Szkół we Wschowie podziękowanie za okazane wsparcie i wyrazy uznania dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów, którzy chronią naszych granic i dbają o nasze bezpieczeństwo.

Uczniowie I Zespołu Szkół włączyli się dwukrotnie w ogólnopolską akcję Murem za polskim mundurem. W listopadzie ponad 100 uczniów oraz dyrektor Piotr Wieland wypisali kartki pocztowe ze słowami wsparcia i przekazali je żołnierzom 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego Garnizon Leszno, wyjeżdżającym na wschodnią granicę.

W kolejnej akcji uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z nauczycielami upiekli pierniki, które wraz z dyrekcją szkoły przed Świętami przekazali również żołnierzom jednostki patronackiej z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego Garnizon Leszno, strzegącym polskiej granicy.