godzina 8.00 – Msza św. w klasztorze Ojców Franciszkanów

godzina 9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na dziedzińcu szkoły

ok. godziny 10.00 – Spotkania z wychowawcami w klasach. 

Obowiązuje strój galowy.