Dnia 15.11.2022r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z panią Agnieszką Kowalską – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie.

Tematyka  spotkania dotyczyła działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie  oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące zasad rejestracji  w urzędzie pracy, dokumentacji potrzebnej do rejestracji osoby bezrobotnej,  rodzajów usług i instrumentów rynku pracy, form aktywizacji zawodowej (staże), szkoleń – grupowych i indywidualnych, kursów, bonów na zasiedlenie oraz  projektów unijnych związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pani Agnieszka omówiła również zakres usług oferowanych przez doradcę klienta. Przedstawiła tematykę świadczeń pieniężnych przyznawanych dla osób bezrobotnych oraz środków na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Młodzież zapoznała się z prawami i obowiązkami absolwentów szkół.

Uczniowie otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

       Spotkanie zorganizowała pani Beata Galusik –szkolny doradca zawodowy.