W środę, 27 kwietnia, odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Powiatowych Targów Zawodowych”.  Był to element realizowanego unijnego projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Wydarzenie było dla uczniów okazją do spotkania z potencjalnymi pracodawcami, porozmawiania o perspektywach zatrudnienia czy specyfice pracy w konkretnych przedsiębiorstwach.

Impreza zgromadziła kilkunastu wystawców, wśród których znalazły się firmy i instytucje mające swoje siedziby na terenie powiatu wschowskiego. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiliśmy również my. Na naszym stoisku wystawienniczym w atrakcyjny sposób zaprezentowaliśmy kierunki kształcenia oraz możliwości jakie stwarza dla uczniów I Zespół Szkół.

Tegoroczna edycja  miała szczególnie szeroką formułę. Poza częścią wystawienniczą, która miała miejsce na sali gimnastycznej obejmowała panel dyskusyjny na temat lokalnego i krajowego rynku pracy z udziałem Starosty Wschowskiego Pana Andrzeja Bielawskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Andrzeja Nowickiego, Prezesa Zarządu Spółki „Jedność” Pana Tomasza Przybylskiego oraz byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim Pana Tomasza Kłosowskiego.

Odbyło się również forum „Edukacja i doradztwo zawodowe moim kluczem do sukcesu zawodowego” podczas którego zajęcia warsztatowe poprowadził Pan Łukasz Wojtacha z Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju w Zielonej Górze.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, wystawcom oraz licznym zwiedzającym, którzy pojawili się podczas wydarzenia. Było ich wielu, co sprawiło nam niezwykłą radość.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ