Prezes Rady Ministrów przyznaje raz do roku stypendia najlepszym uczniom szkół kształcącym
w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wśród uczniów Staszica każdego roku stypendium otrzymują najlepsi z technikum i liceum ogólnokształcącego. Najwyższe wyniki w nauce oraz promocję z wyróżnieniem w ubiegłym roku szkolnym uzyskały trzy uczennice:

Marika Antoniuk z Technikum Ekonomicznego po szkole podstawowej – średnia 5,70
Oliwia Knop z Technikum Ekonomicznego po gimnazjum  – średnia 5,27
Marika Beker z Liceum Ogólnokształcącego klasa mundurowa  – średnia 5,14

Dyrektor I Zespołu Szkół Piotr Wieland wręczył ww. uczennicom decyzje Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego potwierdzające spełnienie przez nie wymagań niezbędnych do otrzymania stypendium oraz pogratulował im uzyskanych wyników i życzył sukcesów na maturze i w dalszej edukacji.