Uczniowie klasy pierwszej Oddział Przygotowania Wojskowego uczestniczyli w zajęciach praktycznych w jednostce patronackiej w Lesznie. Na zajęciach poznawali zasady musztry indywidualnej i grupowej.