W czwartek 24. marca w godzinach 17.00 – 18.30 odbędą się zebrania dla rodziców klas maturalnych oraz konsultacje dla pozostałych rodziców.

Zapraszamy

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
we Wschowie