W czwartek 23 marca 2023 o godzinie 17.00 odbędą się zebraniach
dla rodziców uczniów klas maturalnych. 

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie