Nowy projekt w Staszicu
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim

Projekt realizowany jest w ramach: ’’Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT’’’.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski.
Partnerami projektu są:
– firma Profi Biznes Group ze Szczecina,
– Uniwersytet Zielonogórski,
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,
– Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

W projekcie udział weźmie młodzież z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum.
W ramach projektu dla młodzieży realizowane będą następujące zadania:
• doradztwo zawodowe
•  kursy zawodowe:
– kurs prawa jazdy kat. B
– obsługa kasy fiskalnej
– Excel w biznesie
– kurs carvingu
– warsztaty gastronomiczne Slow Food
– podstawy systemów jakości w przemyśle spożywczym
– kurs spawalniczy I- go stopnia
– Cisco CCNA R&S 1 – Introduction to networks
– Cisco CCNA R&S 2 – Routing and Switching Essentials
– Autodesk 3D Studio MAX – Komputerowa grafika 3D
– Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczne do 1kV, E (eksploatacja) i D (dozór)
– Kierowca wózków widłowych
• praktyki i staże zawodowe
• zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
• staże zawodowe
• szkolenia specjalistyczne
• studia podyplomowe

Ze środków pozyskanych w ramach projektu doposażona zostanie pracownia dla  zawodu mechanik pojazdów samochodowych,  utworzona pracownia gastronomiczna dla technikum żywienia i usług gastronomicznych.  Zakupione zostanie również doposażenie do Szkolnego Ośrodka  Kariery, pracowni przedmiotów ekonomicznych oraz pracowni komputerowej na potrzeby kierunku technik elektryk.

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020