W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim” młodzież ze  szkoły branżowej wzięła udział w zajęciach  „ABC przedsiębiorczości” przeprowadzonych przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej działające przy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu procedur zakładania i prowadzenia własnej firmy, tworzenia biznesplanu, form zatrudnienia i opodatkowania działalności gospodarczej.

Warsztaty były też okazją do kształtowania umiejętności interpersonalnych u uczniów, a także rozwijania cech i umiejętności przedsiębiorczego działania, które pomogą im aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno – gospodarczym. Początek formularza

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.