We wtorek, 21 lutego, młodzież naszej szkoły uczestniczyła w dniu otwartym Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas tego wydarzenia uczniowie wzięli udział w pokazach oraz warsztatach laboratoryjnych przygotowanych przez pracowników uczelni oraz jej studentów oraz krótkich wykładach popularnonaukowych związanych z kierunkami studiów realizowanymi na wydziale. Była to okazja do zapoznania się ze specyfiką zajęć prowadzonych na uczelni, poznania oferty kół naukowych oraz projektów studenckich realizowanych na uniwersytecie a także zaznajomienia się z warunkami jakie  stwarza uczelnia dla swoich studentów.