Apel mundurowy w OPW.

Dziś kadeci klasy II LO wystąpili po raz pierwszy w pełnym umundurowaniu. Podczas apelu sprawdzono jego kompletność. Przypomniano, że noszenie munduru zobowiązuje do przyjęcia określonej postawy i narzuca odpowiednie zachowania.

Uczniowie klas mundurowych noszą mundury w tzw. „dni mundurowe”, podczas zajęć w jednostkach służb mundurowych oraz w czasie uroczystości państwowych, patriotycznych i szkolnych.

R.R.