We wrześniu nauczyciele wychowania fizycznego z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie zaangażowali się w akcję Bieg Fair Play. Inicjatywa tego wydarzenia miała głównie na celu popularyzację aktywności fizycznej i aktywny powrót do szkoły po czasie zdalnego nauczania. Podczas zajęć z wychowania fizycznego poszczególne klasy przez 30 minut sztafetowo pokonywały okrążenia wokół boiska Orlik. Oprócz tego uczniowie przygotowywali koszulki i plakaty promujące postawy fair play w sporcie.

Jako nauczyciele wychowania fizycznego cieszymy się, że młodzież chętnie wzięła udział w tej inicjatywie i po czasie przerwy od zajęć z wf ponownie aktywnie mogła uczestniczyć w zajęciach.

#BiegFairPlayPKOL