KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH
Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego

DOFINANSOWANIE: 69168 ZŁ
WKŁAD WŁASNY: 17292 ZŁ
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 86460 ZŁ

Informujemy, że Powiat Wschowski- organ prowadzący I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we
Wschowie otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej dotację dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.