22 kwietnia 1971 roku senator Gaylord Nelson na konferencji w Seattle zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i poparcia dla ruchów ekologicznych. Akcję nazwano DNIEM ZIEMI. Od tamtej pory obchody organizowane są właśnie 22. KWIETNIA.

Dzień Ziemi ma na całym świecie promować ochronę środowiska i zachowania proekologiczne. Każdym obchodom towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2022 roku brzmi ono INWESTUJMY  
W NASZĄ PLANETĘ
i ma zwrócić uwagę na konieczność gospodarczych zmian, które pomogłyby  w zahamowaniu kryzysu klimatycznego.

Uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie postanowili uczcić ten dzień poprzez posprzątanie śmieci leżących wokół szkoły oraz wykonanie prac porządkowych na jej terenie. Wyposażeni w niezbędne sprzęty zebrali i posegregowali śmieci, które następnie zostaną wywiezione do punktu zbiórki odpadów.

Tekst: I ZS Wschowa