4 marca uczniowie I Zespołu Szkół zmierzyli się z zadaniami matematycznymi podczas  etapu szkolnego X Międzypowiatowego Przedmaturalnego Konkursu Matematycznego „MATGURA”.

Konkurs matematyczny jest sposobem na: rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności z nauk ścisłych, podnoszenie wiedzy matematycznej uczniów kształcących się w szkołach średnich oraz rozwijanie nawyku logicznego myślenia. Stanowi także pomoc w przygotowaniu do matury z matematyki.