26.08.2022 r.

godzina 8.00, sala 17

Historia
Historia i społeczeństwo

godzina 10.00, sala 88

Biologia
Chemia

29.08.2022 r.

godzina 8.00, sala 89

Matematyka

godzina 9.00, sala 24

Edukacja dla bezpieczeństwa