Zebrania z rodzicami

W czwartek 16 września w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbędą się zebrania z rodzicami.

Godzina 17.00
Zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas I szkoły branżowej – aula szkolna
Zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego – sala 89

Godzina 18.00
Zebrania rodziców wszystkich klas z wychowawcami- sale wg przydziału w dniu zebrania

Godzina:18.30
Zebranie dyrektora szkoły z Radą Rodziców (przedstawiciele rodziców wszystkich klas) –
aula szkolna

Zapraszamy

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
we Wschowie