KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych01.09.2020r.
2.Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. Analiza wyników maturalnych. Analiza wejścia. Losy absolwentów.15.09. 2020r.
Rada Pedagogiczna, godz. 1530

3.Zebranie ogólne rodziców, wybór rad klasowych, posiedzenie Rady Rodziców /wybór RR i zebranie nowo wybranego zarządu RR/ Informacja dla klas pierwszych i dla maturzystów  17.09.2020r. Zebranie ogólne rodziców klas I BSIS i maturzystów, godz. 1700
Zebranie wszystkich klas 1800
Zebranie RR, godz. 1830
4.Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej13.10.2020r. 
5.Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych14.10.2020r.
6.Rada szkoleniowa22.10.2020r. godz. 1530
7.Akademia z okazji Święta Niepodległości10.11.2020r.
8.Dzień wolny od zajęć szkolnych11.11.2020r.
9.Zebranie z rodzicami /maturzyści informacja o zagrożeniach/ dla pozostałych konsultacje26.11.2020r. godz. 1700-1830
10.Procedury – egzamin zawodowy.10.12.2020r., godz. 15.30
11.Rada klasyfikacyjna za I półrocze klas maturalnych
Zebranie z rodzicami – zagrożenia
21.12.2020r. godz. 1530 godz.17.00 – 18.30
12.Koniec I semestru dla klas maturalnych22.12.2020r.
13.Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020r. – 31.12.2020r.  
14.Dzień wolny od zajęć szkolnych06.01.2021r.  
15.Egzamin zawodowy: sesja zimowa Część pisemna Część praktyczna11.01. – 24.01.2021r. 12.01. – 16.01.2021r. 11.01.– 24.01.2021r.
16.Rada klasyfikacyjna.
Konsultacje dla rodziców
21.01.2021r. Rada klasyfikacyjna godz. 1530
Konsultacje godz. 1700 – 18.00
17.Koniec I semestru22.01.2021r.
18.Rada analityczna28.01.2021r.
19.Studniówka   01.2021r.
20.FERIE ZIMOWE15.02-28.02.2021r.
21.Rada szkoleniowa11.03.2021r. godz. 1530
22.Zebranie z rodzicami /maturzyści informacja o zagrożeniach/ dla pozostałych konsultacje25.03.2021r godz. 1700– 18.30
23.Rekolekcje04.2021r.
24.Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne01.04.2021r. – 06.04.2021r.
25.Procedury egzamin maturalny15.04.2021r.
26.Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.27.04.2021r. godz. 1530
 Zakończenie roku w klasach maturalnych – Uroczysta Akademia30.04.2021r. godz. 1200
27.Matura Część pisemna Część ustna04.05.-20.05.2021r. 04.05.-20.05.2021r. 07.05.-20.05.2021r.
28.Dni wolne od zajęć dydaktycznych -matura04. 05.2021r. 05. 05.2021r. 06. 05.2021r.
29.Staszicjada04.2021r. godz. popołudniowe  
31.Egzamin pisemny maturalny – dni wolne od zajęć04-05-06.05.2020r.  
32.Procedury egzamin zawodowy.05.05.2021r., godz. 15.30  
33.Zebranie z rodzicami /zagrożenia/.    20.05.2021r. Zebranie z rodzicami godz.1630
34.Dzień Dziecka – dzień sportu szkolnego.1.06.2021r.
35.Rada klasyfikacyjna23.06.2021r. godz. 800
36.Egzamin zawodowy, sesja letnia Część pisemna   Część praktyczna07.06 – 08.07.2021r. 22.06.2021 r. 08.06. – 12.06.2021r. 07.06. – 08-07.2021r.
37.Dni wolne od zajęć dydaktycznych03.06.2021r. 04.06.2021r. 22.06.2021r.
38.Uroczyste zakończenie roku szkolnego25.06.2021r.
39.Rada podsumowująca rok szkolny 2020/202101.07.2021r. godz. 900
40.Ferie letnie26.06.2021r. – 31.08.2021r.

 
Harmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych
I półrocze: 1 września – 22 grudnia 2020r.
II półrocze: 23 grudnia 2020 – 30 kwietnia 2021r.

Uwaga:
W trakcie roku szkolnego z ważnych powodów dopuszcza się możliwość zmiany terminów. Zostaną one opublikowane przez aneksy do kalendarza roku szkolnego.


Aneks nr 1/2020/2021  
do Kalendarza roku szkolnego 2020/21 
w I Zespole Szkół im. St. Staszica we Wschowie

W związku z przedłużeniem  nauczania zdalnego do 3 stycznia 2021  
i zmianą terminu ferii zimowych wprowadza się zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/21.

1. Rada klasyfikacyjna i konsultacje dla rodziców zostają przeniesione  
z 21 stycznia na 28 stycznia 2021.

2. Rada analityczna zostaje przeniesiona z 28 stycznia na 4 lutego 2021.

3. Ferie zimowe zostały przeniesione z 15-28 lutego na 4-17 stycznia 2021.

4. Zakończenie I półrocza zostaje przeniesione z 22 stycznia na 29 stycznia 2021.

ANEKS nr 1/2020/2021