1 grudnia 2022r. w auli I Zespołu Szkół odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy KGHM Polska Miedź S.A.

Uczniowie Technikum Informatycznego uczestniczący w spotkaniu dowiedzieli się, że KGHM to nie tylko branża górniczo – hutnicza, ale również branża IT.

Do naszej szkoły przybyli: Pan Adam Bugajczuk, zastępca Dyrektora Naczelnego Oddziału Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji – Pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Pan Dariusz Rokaszewicz, Główny Specjalista ds. Rozwiązań Sprzętowych oraz Pani Katarzyna Bambrowicz z oddziału COPI.

Zaproszeni goście rozmawiali z uczniami na temat nowych technologii oraz o możliwościach, jakie daje współpraca z firmą KGHM. Zaprezentowali naszym uczniom korzyści jakie mogą osiągnąć poprzez udziału w programie ,,Cyfrowa przyszłość Miedzi”. Projekt ten umożliwia zdobycie doświadczenia, skrócenie dystansu między wiedzą książkową a praktyką zawodową.

Doskonale wiemy, że szybki rozwój technologii wymusza na młodych ludziach potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji, elastyczności na rynku pracy. Warto podkreślić, że I Zespół Szkół, jako jedyna placówka kształcenia zawodowego w województwie lubuskim, weźmie udział w realizacji tego projektu. Jest to niebywała szansa dla naszych uczniów, dlatego mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie okaże się początkiem owocnej współpracy.