W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 przypominamy:

1)  We wszystkich częściach wspólnych budynku szkoły i sali sportowej obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

2)  Do  szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Dyrekcja I Zespołu Szkół we Wschowie