Dnia 26 kwietnia odbył się konkurs historyczny pt. Konstytucja 3 maja. W konkursie najwięcej punktów zdobyła Oliwia Knop, drugie miejsce zajął Adrian Ratajczak, natomiast trzecie Artur Kałużny. Zwycięzcy otrzymali nagrody.