Konkurs plastyczny

Konkurs na plakat promujący czytelnictwo został rozstrzygnięty. Wpłynęło kilkanaście prac wykonanych różnymi technikami. Wybór zwycięzców był trudny ze względu na wysoki poziom plakatów konkursowych. Zwyciężyła Justyna Lehmann z klasy III TŻiUG, drugie miejsce zajęła praca Izabeli Dłubak z klasy III TŻiUG, trzecie miejsce przypadło plakatowi Karoliny Jurek z klasy III TE. W obecności organizatorek konkursu – p. B. Lasoty i A. Chojnackiej – nagrody książkowe laureatkom wręczył dyrektor I ZS .