Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału na najlepszego mema związanego z językiem polskim i literaturą polską.

Zasady konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Anna Chojnacka i Marlena Warzecha
  2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie internetowego mema (mema, czyli obrazka o charakterze humorystycznym, w którym elementy ikoniczne współwystępują z elementami tekstowymi) dotyczącego lektur szkolnych obowiązujących w szkole średniej oraz języka polskiego.
  3.  Zadanie konkursowe powinno być wykonane indywidualnie lub w parach.
  4. Praca konkursowa nie może personalnie nikogo obrażać ani wyśmiewać czyichś poglądów, przekonań religijnych itp.
  5. Stworzone memy mają być samodzielnym pomysłem i wytworem ucznia.
  6. Zadanie można przygotować w dowolnym programie graficznym.
  7. Prace należy zapisać w formacie jpg lub pdf, nazwać swoim imieniem i nazwiskiem oraz wysłać na e-mail: biblioteka1zs@interia.pl do 12.12.2022 r. (tytuł wiadomości: (POLONISTYCZNE MEMY – KONKURS).
  8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14.12.2022 r.
  9. Najciekawsze prace zostaną wywieszone w bibliotece szkolnej oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły, facebooku i instragramie.
  10.  Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody  a wszyscy uczestniczy ocenę bardzo dobrą z języka polskiego