Zapraszam uczniów I Zespołu Szkół do udziału w konkursie na plakat o tematyce Honorowego Krwiodawstwa. Prace należy dostarczyć do klasy numer 56.

Szczegółowy regulamin konkursu: